Gyan Ganga College of Technology

GYAN GANGA COLLEGE OF TECHNOLOGY JABALPUR
LIST OF SELECTED STUDENTS (B.E. & MCA )
(BATCH 2015)

Serial No. Company Name Total Number Of Selection
1
 • S.no Name Branch
  1 Mohammad Ishaan Rayeen CS
  2 Neha Sharma CS
  3 Shyam Rajbhar CS
  4 Sushant Kumar CS
4
2
 • S.no Name Branch
  1 Akanksha Jaiswal CS
  2 Ayush Agrawal CS
246
3
 • S.no Name Branch
  1 Sakshi Nema CS
  2 Divya Pandey CS
  3 Mohammed Ishan Rayeen CS
  4 Moulshree Gaur CS
  5 Priyanka Dubey CS
  6 Sarika Jain CS
  7 Shaivya Singh CS
  8 Struthy Sashikumar Nair CS
  9 Shubham Singh CS
  10 Tanya Sachdeva CS
10
4
 • S.no Name Branch
  1 Ayushi Tiwari CS
  2 Parul Rahangdale CS
  3 Sameeksha Shrivastava CS
  4 Shaily Chourasia CS
  5 Surbhi Dulhani CS
  6 Vaishali Patel CS
  7 Anubhav Jain EC
  8 Atishi Tiwari EC
  9 Divya Iyer EC
  10 Juhi Singh Thakur EC
  11 Priyanka Pandey EC
  12 Juhi Singh Thakur EC
  13 Varsha Chauhan EC
  14 Mallika Dhar EX
  15 Meenakshi Thakur EX
22
5
 • S.no Name Branch
  1 Kunal Singh CS
  2 Shubham Bammi CS
  3 Shaily Chourasiya CS
3