Gyan Ganga College of Technology

GYAN GANGA COLLEGE OF TECHNOLOGY JABALPUR
LIST OF SELECTED STUDENTS (B.E. & MCA )
(BATCH 2016)

Serial No. Company Name Total Number Of Selection
1
 • S.no Name Branch
  1 Mohammad Ishaan Rayeen CS
  2 Neha Sharma CS
  3 Shyam Rajbhar CS
  4 Sushant Kumar CS
  5 Aishwarya Soni CS
  6 Esha Vishwakarma CS
  7 Pragya Trivedi CS
  8 Bhumika Indu ME
  9 Aditya Dandekar ME
  10 Shubham Grover ME
10
2 246
3
 • S.no Name Branch
  1 Sakshi Nema CS
  2 Divya Pandey CS
  3 Mohammed Ishan Rayeen CS
  4 Moulshree Gaur CS
  5 Priyanka Dubey CS
  6 Sarika Jain CS
  7 Shaivya Singh CS
  8 Struthy Sashikumar Nair CS
  9 Shubham Singh CS
  10 Tanya Sachdeva CS
  11 Priyanshu Gupta CS
  12 Raj Jain CS
  13 Prashant Pandey CS
  14 Deepak Jain CS
  15 Aishwarya Soni CS
  16 Aditi Shrivastava CS
  17 Uzma Parveen Khan CS
  18 Rishabh Singh CS
  19 Shubham Patel IT
  20 Arjit Acharya IT
20
4 95
5
 • S.no Name Branch
  1 Kunal Singh CS
  2 Shubham Bammi CS
  3 Shaily Chourasiya CS
  4 Diksha Nagar CS
  5 Shafaq Ansari CS
  6 Surbhi Agrawal CS
  7 Purvi Jain IT
7
6
 • S.no Name Branch
  1 Shivam K. Gupta EE
  2 Sanak K. Barik EE
2
7 50
8 12
8 15
9 4
10 8
11 6
12 15
13
 • S.no Name Branch
160+(Shortlisted for Interview Round)